Wiadomości:

W celu uzyskania informacji
o dostępie do The Polish Law Collection, prosimy skontaktować się z naszym biurem.

The Polish Law Collection - zbiór około 50 najważniejszych ustaw.

Polsko-angielski słownik terminów prawnych „PolTerm” z definicjami

 
 
Nasi tłumacze
 

ZESPÓŁ TŁUMACZY ZBIORU

THE POLISH LAW COLLECTION 

 

(w porządku alfabetycznym) 

 

Sylwia Bobel

Tomasz Borkowski

Ewa Dmyterko 

Marek Gizmajer

Elżbieta Gołębiowska

Hanna Husak

Joanna Miler-Cassino

Marta Paszkiewicz

Zofia Rybińska

Anna Setkowicz-Ryszka

Magdalena Sporniak-Czerkas

Dorota Staniszewska-Kowalak

Marta Tajchman

Olgierd Wojtasiewicz

Gabriela Wygoda