Wiadomości:

W celu uzyskania informacji
o dostępie do The Polish Law Collection, prosimy skontaktować się z naszym biurem.

The Polish Law Collection - zbiór około 50 najważniejszych ustaw.

Polsko-angielski słownik terminów prawnych „PolTerm” z definicjami

 
 
O wydawnictwie
 

Wydawnictwo nasze powstało w 1990 r. z inicjatywy grupy członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS z intencją opracowywania przez doświadczonych profesjonalistów i publikowania unikatowych materiałów przeznaczonych dla tłumaczy specjalistycznych.


Wkrótce okazało się, że na rynku księgarskim brakuje przekładów aktów prawnych polskiego prawa gospodarczego, więc w roku 1991 wydawnictwo nasze, jako pierwsze w kraju, wydało tłumaczenie kodeksu handlowego z 1934 r. pt. „The Polish Commercial Code”, następnie zbiory tłumaczeń ustaw z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego – The Polish Business Law 1992, The Polish Taxation and Customs Duties, The Polish Taxation 1993 oraz kodeksy – The Polish Labour Code i The Polish Civil Code, stając się w ten sposób pionierem w publikowaniu polskiego prawa po angielsku. W roku 1996 Wydawnictwo po raz pierwszy opublikowało The Polish Law Collection w formie książki wymienno-kartkowej.

AUTORZY

Tłumacze: Tomasz Borkowski, Ewa Dmyterko, Marek Gizmajer, Elżbieta Gołębiowska, Hanna Husak, Danuta Kierzkowska, Joanna Miler-Cassino, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka, Magdalena Sporniak-Czerkas, Dorota Staniszewska-Kowalak, Marta Tajchman, Olgierd A. Wojtasiewicz

Konsultanci merytoryczni: Dr Andrzej W. Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski, Zakład Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego; Andrew Caldwell, Barrister of the Middle Temple; Prof. dr hab. Mieczysław Puławski, Szkoła Główna Handlowa; 
Elżbieta Gołębiowska, ekonomista, ekspert w zakresie tłumaczenia ekonomicznego Konsultanci językowi: Philip Earl Steele, Andrew Caldwell

Koordynator terminologiczny: Tomasz Borkowski

Redaktor naczelny: Danuta Kierzkowska